eská republika (6 251 obcí), Slovenská republika (2 890 obcí)

Seznam obc podle NUTS/LAU / Zoznam obc poda NUTS/LAU

Seznam obcí podle IZÚJ / Zoznam obcí poda IZÚJ

Abecední seznam obcí / Abecedný zoznam obcí